رموز جراحی زیبایی شکم

رموز جراحی زیبایی شکم

چنانچه نتیجه لیپوساکشن کم و نامناسب بوده و یا افتادگی وسیع پوست و بافت چربی زیرجلدی شکم بوده ممکن است جهت عملکرد و ظاهر مناسب نیاز به انجام جراحی زیبایی شکم باشد . در جراحی شکم پوست اضافی شکم و بافت چربی متصل به ان برداشته میشود . در برخی موارد برداشتن بافت اضافی زیر ناف کافی است . اما معمولا جهت دستیابی به نتیجه ایده ال نیاز به جراحی شکم کامل در همراهی با تغییر محل ناف است . در این روش سفت کردن ناحیه اطراف ناف نیز به طور مثال در همراهی با تشکیل چین های فراوان به دنبال جاملگی – از اهمیت خاصی برخوردار است . به ندرت ممکن است شلی عضلات جدار شکم درمان شود .

نوع پوست و سن بیمار نقش مهمی در این عمل جراحی شکم دارد در اکثر موارد احتمال از بین بردن کلیه چین ها و استریاها وجود ندارد و این مساله باید با بیمار در میان گذشته شود . بعلاوه بیماران خانم باید از باردارشدن احتمالی در یک دوره زمانی مشخص پرهیز نمایند .

برای انجام این عمل زیبایی شکم دستیابی به یک وزن مشخص ضروری نمیباشد اما اقداماتی در جهت ثابت سازی وزن باید انجام پذیرد . وزن باید برای چندین ماه قبل از این عمل جراحی شکم پایدار بماند و این میزان باید به مقداری باشد که فرد بتواند پس از عمل جراحی شکم قادر به حفظ ان باشد.

سفت کردن دیواره شکم

جراح پلاستیک با تجربه باید به دقت اندیکاسیون های لیپوساکشن و سفت کاری جدار شکم را بررسی نماید .متاسفانه در حال حاضر به وفور تصمیم به انجام لیپوماتیک گرفته میشود . و کمی دیرتر بیمار به واسطه ایجاد پوست شل و اویزان از این عمل پشیمان میشود . اغلب سفت کردن جدار شکم توسط بیمارانی درخواست میشود که به واسطه باراداری دچار پوست شل اطراف ناف و جدار شکم اویزان شده و در نیمه تحتانی شکم شده اند . این امر هم چنین در مورد بیمارانی که میزان زیادی از وزن خود را از دست داده اند (20 تا 40 کیلوگرم) و بیماران مسن که دیواره شکم شل و اویزان دارند نیز صادق است .

در صورت انجام صحیح این عمل جراحی در درازمدت موفق بوده و منجر به رضایتمندی بیمار خواهد شد . با توجه به تکنیک عمل جراحی علاوه بر دایسکشن دقیق فاسیای شکم و هموستاز فوری ، خط انسزیون در ناحیه bikini باید به دقت مشخص شده و بازسازی و جابجایی ناف به خوبی انجام شود .

بررسی اناتومی شکم

 1. عضله پکتورال ماژور
 2. زائده گزیفوئید
 3. عضله سراتوس قدامی
 4. قوس دنده
 5. لینا آلبا
 6. تاندون اینترسکشن شکم
 7. عضله رکتوس شکم
 8. ناف
 9. عضله مایل خارجی شکم
 10. زائده مایل خارجی شکم
 11. زائده فوقانی قدامی ایلیاک
 12. ورید اپی گاستریک سطحی
 13. شیار زیر اینگوینال
 14. عضله سارتوریس
 15. برجستگی پوبیس

جراح بزرگ برش جراحی بزرگ این اشتباه تاریخی امروز نیز کاربرد دارد . ممانعت از ایجاد برش جراحی وسیع در ناحیه زیر شکم کار مشکلی نیست.

همانطور که ما در طول سالیان متمادی مشاهده کرده ایم ادیکاسیون کوچک کردن / بالاکشیدن شکم براساس تکنیک لیپوساکشن محدودتر و دقیق تر شده است زیرا پوست چروکیده در ناحیه تحتانی هم برای جراح و هم برای بیمار از نظر حصول انتظارات زیبایی غیرقابل تفوق بود .

یک جراح شکم معتبر با نیشگون گرفتن دو طرف قسمت تحتانی شکم ، دقیقا در بالای چین شکم بین دو انگشت شستت و اشاره قادر خواهد بود میزان دقیق رزکسیون را براورد کند .

نکات کلی جراحی شکم و پلهو

-وقتی از روش برش زیر شکمی استفاده میکنید برش باید دقیقا در چین زیرپستانی جدید قرار گیرد در هر شرایطی باید از برش بسیار همیق پرهیز شود .

به دنبال جایگذاری ایمپلنت بالاترین نقطه برامدگی باید به طور ایده ال محتصر پایین تر باشد

با اهمیت ترین نکته در جراحی زیبایی شکم استریل است .خطر کنتراکچر کپسول با باکتری پوستی بخصوص اپیدرمیس افزایش می یابد .

در جراحی کوچک کردن شکم روش جراحی با توجه به یافته های موضعی و تمایلات بیمار انتخاب میشود .

جهت پرهیز ار گیرافتادن سهوی پایه تحتانی در هنگام بستن زخم توصیه میشود ابتدا بخیه های پیلار عمودی و سپس بخیه زیر پستانی در محل قرار داده شوند

در صورت وجود عمل جراحی قبلی در محلی دیگر که اطلاعی درست نیست . جهت اطمینان از خون رسانی پستان ها روش mekissak را برای کوچک کردن شکم پیشنهاد میکنیم.